Uživatelská smlouva

Vyhrazujeme si právo změnit, s nebo bez upozornění, výhody jakéhokoliv ranku, který již byl nastaven. Také si vyhrazujeme právo změnit obsah specifického ranku - výhody specifického ranku se mohou změnit a nebude Vám nastaven starý rank nebo staré výhody. Vše ostatní, co se netýká ranku, nebo cokoliv na našem Storu, může být změněno hlavně z důvodu balancování serveru nebo jiného nespecifikovaného důvodu.

Vyhrazujeme si taktéž právo, s příslušnými pravomocemi, k nucenénu opuštění serveru, permanentně nebo dočasně, bez jakéhokoliv nároku na vrácení peněz. Samozřejmě se to stane pouze když hrubě porušíte pravidla. Řiďte se pravidly a nic se nestane. Jednoduché, nemyslíte?

Uživatel taktéž nákupem souhlasí s Obchodními podmínkami.


Vrácení peněz smlouva

Všechny nákupy jsou finální, nesmíte vyvolávat refund, zastavovat platbu z jakéhokoliv důvodu, abyste získali zpět Vaše prostředky, které byly použity na nákup předmětu. Pokud se výše uvedená věc stane, vyhrazujeme si právo Vám zakázat další hraní na našem serveru či fórech a zakázat přidávání a odebírání dalších finančních prostředků. Vyhrazujeme si taktéž právo provést jakékoliv právní kroky nezbytné k vymáhání škod v případě nuceného vrácení peněz.